Akwarela, grupa osób w stroju pogórzańskim z Haczowa, Feliks Urbański

OPIS:

Typ obiektu:

Materiały i technika:

Wymiary:

Inskrypcje i znaczniki:

Cechy charakterystyczne:

Tytuł:

Temat:

Data powstania:

Autorstwo:

Skip to content